Šahovska šola

Šahovska šola poteka že dvajseto leto. Udeleženci obiskujejo tri letnike in na koncu vsakega letnika opravljajo izpit. Vsak od udeležencev po uspešno opravljenem izpitu dobi potrdilo o uspešno končanem šolanju.
Vsak letnik ima 24 srečanj, oziroma 12 na posamezni semester. Srečanja so običajno ob ponedeljkih od 16:30 do 19.30 ure.