Cenik

 • svetovanje:   brazplačno
 • šahovska šola:   140 eur/semester (12 srečanj)
 • individualni treningi:   22 eur/45 minut
 • individualni treningi za daljše obdobje (najmanj 5 ur):   18 eur/60 minut
 • učbenik Kombinacije in odprte otvoritve:   29 eur
 • učbenik Končnice in pozicijska igra 1:   29 eur
 • učbenik Končnice in pozicijska igra 2:   29 eur
 • učbenik Naloge za srednjo šahovsko šolo:   29 eur
 • učbenik Šah za najmlajše:   34 eur
 • učbenik Šah za osnovne šole 1: 29 eur
 • učbenik Šah za osnovne šole 2: 36 eur
 • učbenik Šah za osnovne šole 3: 26 eur
 • knjiga Šah v knjižnici: 24,90 eur
 • simultanka:   20 eur do 15 udeležencev, 30 eur nad 15 udeležencev in 0,33 eur na prevoženi kilometer
 • partija z mojstrom:   10 eur
 • inštrukcije nemščine/francoščine:   20 eur/45 minut
 • prevajanje iz nemščine/francoščine: 300 eur/1 tiskarska pola oziroma 16 strani – 30.000 znakov